Chất lượng cuộc sống – Chúng tôi góp phần kiến tạo tương lai thông qua phát triển các giải pháp thân thiện môi trường, sự sáng tạo và nắm bắt xu thế của thời đại, hướng đến một cộng đồng tôn trọng các giá trị văn hóa, tinh thần và thiên nhiên.

Giá trị cốt lõi của chúng tôi
Responsibility
TRÁCH NHIỆM
Integrity
SỰ CHÍNH TRỰC
Teamwork
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI
Excellence
XUẤT SẮC
  • Our Company

    Giới thiệu Công ty

    Viva Land là một công ty quản lý và phát triển bất động sản. Được thành lập vào năm 2020 bởi đội ngũ chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm quốc tế. Viva Land hướng tới mục tiêu tạo ra những không gian đẳng cấp, xanh, bền vững cho các thế hệ tiếp theo và cộng đồng cùng phát triển thịnh vượng.

  • Our Project New

    Các dự án của chúng tôi

    Với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi chú trọng vào việc tạo ra những không gian đẳng cấp, xanh và bền vững cho cộng đồng.